Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

Rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektai kviečiami teikti paraiškas
JUNKIMĖS KARTU prie akcijos „Žemės valanda“ ir bent vienai valandai išjunkime šviesas!!!

JUNKIMĖS KARTU prie akcijos „Žemės valanda“ ir bent vienai valandai išjunkime šviesas!!!

2018-03-15

Šių metų kovo 24 d. 20.30 vietos laiku daugiau nei milijardas žmonių visame pasaulyje vienai valandai išjungs šviesas, taip leisdami planetai 60 minučių atsikvėpti. Rokiškio rajono savivaldybės administracija kviečia gyventojus, verslo įstaigas, jaunimo ir kitas organizacijas prisidėti prie šios akcijos.

Iki 2018 m. balandžio 1 d. priimamos paraiškos dėl prevencijos priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, diegimo

2018-03-15

Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkai, valdytojai ir naudotojai Prevencijos priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, diegimo Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje finansavimo tvarkos aprašo 1 priede nurodytas paraiškas dėl ketinimo diegti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones pateikia Rokiškio rajono savivaldybės administracijai iki balandžio 1 d.

Skelbiamas kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursas

Skelbiamas kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursas

2018-03-14

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą. Paraiškos priimamos iki kovo 16 d. 15.00 val.

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

2018-03-14

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001.

 
Grįžti į pradinį puslapį ›  Kultūra › Veikla
 

Veikla

Spausdinti

VEIKLOS STEBĖSENA

 

 

Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus uždaviniai:

1. Vadovaudamasis valstybės ir savivaldybės interesų derinamumo principu, įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės ir šalies kultūros ir turizmo politiką ir sudaro sąlygas kultūros ir turizmo plėtrai, jų sklaidai, laisvai kultūros raiškai, muziejinio istorinio ir etninio paveldo aktualizavimui.

 2. Formuoja kultūros ir turizmo politiką muziejų, bibliotekų, etninės kultūros, meno mėgėjų veikloje bei kitose kultūros, turizmo srityse, rūpinasi gyventojų bendrosios kultūros ugdymu.

3. Rūpinasi rajono kultūros ir meno bei turizmo informacijos skalaida Lietuvoje ir užsienio valstybėse, padeda formuoti savivaldybės institucijoms savivaldybės užsienio politiką, palaikyti ir plėtoti ryšius su užsienio  valstybių savivaldybėmis,

Funkcijos:

            analizuoja kultūros, turizmo ir rajono ryšių su užsieniu būklę, nustato prioritetines veiklos kryptis, sudaro programas;

             rengia kultūros, turizmo plėtros programas, planuoja lėšas, reikalingas kultūros, turizmo, ryšių su užsieniu programoms įgyvendinti;

            konsultuoja kultūros darbuotojus, rajono gyventojus kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis klausimais;

            koodinuoja ir prižiūri kultūros įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų kultūrinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvumo, o taip pat dėl jų projektų rėmimo; tikrina kultūrinės veiklos, turizmo programų vykdymą;

            kaupia ir propaguoja kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis naujausią informaciją, koordinuoja leidybos veiklą;

            sprendžia savo srities vadovaujančių kadrų parinkimo ir paruošimo problemas, kuruoja įstaigų etatų perkėlimo klausimus, rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, darbo sąlygomis;

           organizuoja mėgėjiško meno kolektyvų apžiūras - konkursus bei kitas šventes, kultūros darbuotojams - seminarus, pasitarimus;

           formuoja Rokiškio krašto kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis įvaizdžio kūrimą internetinėje erdvėje;

           rūpinasi profesionalaus meno ir kultūrinių ryšių plėtra;

           dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės strateginius planus kultūros, turizmo srityje;

            inicijuoja ir koordinuoja tarptautinius savivaldybės ryšius; rengia savivaldybės tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektus; organizuoja atvykstančių oficialių užsienio valstybių, savivaldybių, organizacijų atstovų priėmimą, sudaro vizitų programas; teikia informaciją apie gautus iš užsienio partnerių pasiūlymus;

            rengia savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos sprendimų ir savivaldybės mero potvarkių bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų sprendimų projektus pagal šiuose nuostatuose nurodytas veiklos sritis;

            pasibaigus kalendoriniams metams pateikia administracijos direktoriui skyriaus veiklos ataskaitas ir veiklos planus einamiesiems metams, teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui;

            savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu administruoja skyriui skirtus savivaldybės biudžeto asignavimus;

            pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimųprocedūras, sutarčių projektų rengimą, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą;

            dalyvauja savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos sprendimais ir savivaldybės mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe, darbo grupėse, pasitarimuose ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

             iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas bylas pagal bylų  planą;

             pagal skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų pareiškimus bei skundus ir pateikia atsakymus.

 

 

APDOVANOJIMAI:

     ROKIŠKIO KRAŠTO GARBĖS PILIEČIAI;

Jie apdovanoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu ,,NEŠK SAVO ŠVIESĄ IR TIKĖK"

2013 m. Petras Blaževičius, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis  

                skyriaus vedėjas;

2016 m. Nijolė Šniokienė, Rokiškio krašto muziejaus direktorė.

     NUSIPELNĘ ROKIŠKIO KRAŠTO KULTŪRAI.:

2012 m. Elena Blažienė, Onuškio kultūros namų specialistė;

                Nijolė Čirūnienė, Bajorų kultūros namų meno vadovė;

2013 m. Genė Šimėnienė, tautodailininkė;

                Alvyra Krasauskienė, Rokiškio kultūros centro mišraus choro ,,Vėtrungė" vadovė;

2014 m. Neringa Danienė, Rokiškio kultūros centro  renginių režisierė;

                Rimantė Irena Norvaišienė, 1919 -1920 m. Lietuvos savanorių karių kapų Rokiškio rajono bendrijos pirmininkė;

2015 m.  Raimondas Galiūnas, dailininkas;

                 Vidmantas Zakarka, tautodailininkas;

                 Vaidas Barakauskas, Ilzenbergo dvaro savininkas;

                  Piotras Rozenas, Gačionių dvaro savininkas;

                 Irmantas Tarvydis, Petriošiškio dvaro savininkas;

2016 m. Nijolė Šniokienė, Rokiškio krašto muziejaus direktorė.

 

Informaciją atnaujino: Janina Komkienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius
Informacija atnaujinta: 2018-02-14 13:01
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema