Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Kultūros sostinė

 
 

bck
gegužė 2019
fow
P
A
T
K
P
Š
S
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė30253586
Šiandien3401
Dabar naršo118
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

Poezijos pavasaris 2019

Poezijos pavasaris 2019

2019-05-21

Poezijos pavasaris 2019 Rokiškyje ir Salose

Socialinė iniciatyva „Važiuoji vienas? Pavežk kaimyną!“
Šildymo sezonas tęsėsi ilgiau nei pernai
KVIEČIAME Į EUROPOS MUZIEJŲ NAKTĮ

KVIEČIAME Į EUROPOS MUZIEJŲ NAKTĮ

2019-05-15

„Muziejų nakties“ Rokiškio krašto muziejuje programa

2019 gegužės 18 diena

20.00 Žaidimai, pasakos ir kitos pramogos vaikams  (etnografiniuose pastatuose)

20.00 Protmūšis „Kultūros vingiai“ (dvaro rūmuose, degustacijų salėje)

20.00 Kvepalų meno laboratorija. Kvepalų „Naktis muziejuje“ kūrimas su menininke Rasa Staskonyte  (dvaro rūmuose, edukacinėje salėje)

20.00 Paroda „Vienas dailininkas – vienas kūrinys“ „1 x 1“ (pietinėje oficinoje)

21.00 Koncertas „Viskas apie meilę“.  Atlikėjai - Juozas Janužas (tenoras), Lina Giedraitytė (fortepijonas) (dvaro rūmų menėje)

22.00 Eurovizijos iš Izraelio transliacija (prie dvaro rūmų)

 

 
 

Naujienos

Spausdinti

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Statybos ir infrastuktūros plėtros skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigoms užimti (A lygio, 11 kategorija)

2018-10-11

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje, turi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testą ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;

4. Asmens tapatybę, išsilavinimą, patvirtinančius dokumentus.

 

            Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

            Dokumentai teikiami iki 2018 m. spalio 17 d. (įskaitytinai).

            Išsamesnė informacija apie atranką: Zita Girčienė, Respublikos g. 94, Rokiškis, 307 kabinetas,:, el. paštas z.girciene@post.rokiskis.lt, Tel. 8-458-71460, mob. tel. 865270320

 

 

 

PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKOS APRAŠYMAS

Skelbimo nr.:

7872

Skelbimo data:

2018-10-10

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Pareigos:

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas

Pareigybės aprašymas:

STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės teritorijoje esančių pastatų ir statinių naudojimo priežiūros procedūrų vykdymui bei užtikrinti kitų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – statyba, statinių naudojimo priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijų mokslo studijų srities, statybos inžinerijos krypties (inžinierius) išsilavinimą.

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, investicijas, statybos proceso reglamentavimą, viešuosius pirkimus, išmanyti ES regioninę politiką ir jos įgyvendinimo teikiamas galimybes;

6.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti teisės aktų projektus;

6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. mokėti dirbti MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros programas;

7.2. rengia medžiagą techninių projektų užsakymui, užsako šiuos projektus;

7.3. organizuoja viešųjų pirkimų konkursų dokumentų rengimą statybos darbams bei inžinierinėms paslaugoms pirkti, užtikrina viešųjų pirkimų rangovų kvalifikacinių reikalavimų, objektų techninių užduočių ir planuojamų viešųjų pirkimų aprašymų ir verčių pateikimą laiku;

7.4. vertina projektuotojų parengtų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų savivaldybės objektų projektų sprendinius ir teikia išvadas skyriaus vedėjui;

7.5. kontroliuoja skyriaus inicijuotas, su savivaldybės objektų statyba, rekonstravimu ir remontu susijusias sutartis;

7.6. vykdydamas statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų savivaldybės objektų priežiūrą:

7.6.1. kontroliuoja, kad būtų efektyviai naudojamos lėšos, skirtos objektams finansuoti iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių;

7.6.2. kontroliuoja, kad savivaldybės objektų statyba būtų vykdoma pagal parengtus projektus, išduotus statybą leidžiančius dokumentus, statybos rangos sutartis, įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

7.6.3. atlieka einamąją atliktų statybos darbų kontrolę ir pasirašo atliktų statybos darbų aktus;

7.7. tikrina sąmatas, priima statybos, remonto ir rekonstruojamų objektų atliktų darbų aktus;

7.8. kontroliuoja kaip vykdoma, arba vykdo objektų kontrolę po jų perdavimo eksploatacijai garantiniu laikotarpiu;

7.9. kontroliuoja kaip rengiami arba esant poreikiui rengia dokumentus rangovams dėl defektų pašalinimo, kontroliuoja defektų šalinimo eigą;

7.10. organizuoja ir vykdo bendrąją statinio statybos techninę priežiūrą, remonto, rekonstravimo darbams, vykdomiems pagal rajono kapitalo investicijų, ES struktūrinių fondų, valstybės investicijų programas ir kitus savivaldybės gaunamus finansavimo šaltinius;

7.11. vykdo (atlieka) statinių naudojimo priežiūrą;

7.12. konsultuoja statinių priežiūros klausimais besikreipiančius statinių savininkus bei naudotojus;

7.13. teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl statinių naudojimo priežiūros vykdymo tobulinimo;

7.14. išduoda pažymas apie patalpos (ų) galimumą naudoti pagal paskirtį;

7.15.rengia pagal savo kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų projektus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, planus ir ataskaitas, siekiant užtikrinti skyriui pavestų užduočių vykdymą;

7.16. dalyvauja rajono savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose statybos, rekonstravimo, remonto, statinių techninės būklės įvertinimo ir kitais klausimais, susijusiais su statybos procesu ir teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.17. organizuoja valstybinių komisijų darbą statinių statybos užbaigimo aktams gauti;

7.18. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus statybos klausimais, rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

7.19. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

7.20. nesant kito skyriaus specialisto, skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo jo pareigas pagal kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________

(Parašas)

_____________________

(Vardas ir pavardė)

_____________________

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

 

Telefonas:

8 458 71460

El. paštas:

z.girciene@post.rokiskis.lt

Skelbimas publikuojamas iki:

2018-10-17

 
 
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema