Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

Šiltas pavasaris sutrumpino šildymo sezoną
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos gyventojų dėmesiui

Rokiškio kaimiškosios seniūnijos gyventojų dėmesiui

2018-05-21

Skelbiame Rokiškio rajono savivaldybės Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Sėlynės, Bajorų, Žiobiškio, Skemų ir Kavoliškio seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų, vyksiančių atviru balsavimu seniūnaitijų gyventojų susirinkime, datą:

Rokiškio rajonas turi 28 miestus-partnerius iš kiekvienos Europos Sąjungos šalies

Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių

2018-05-17

Rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. posėdžiui teikiamiems klausimams preliminariai išnagrinėti šaukiami rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai.

 

 
 

Naujienos

Spausdinti

Savivaldybės tarybos 2018-04-27 posėdžio darbotvarkė

2018-04-25

Savivaldybės tarybos 2018-04-27 posėdžio darbotvarkė           

             10 val.

1. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo. Pranešėjas – savivaldybės meras Antanas Vagonis.

2. Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo. Pranešėjas – Antanas Vagonis.

3. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Vagonis.

4. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo. Pranešėjas – Antanas Vagonis.

5. Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo. Pranešėjas – Antanas Vagonis.

6. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Vagonis.

7. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo. Pranešėjas – Antanas Vagonis.      

8. Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – viršininkas Remigijus Sunklodas.

9. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ 2017 metų direktoriaus veiklos ataskaitai. Pranešėjas – direktorius Gintautas Rekerta.

10. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio autobusų parkas“ 2017 metų direktoriaus veiklos ataskaitai. Pranešėjas – direktorius Virginijus Matulka.

11. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2017 metų direktoriaus veiklos ataskaitai. Pranešėjas – direktorius Leonas Butėnas.

12. Dėl pritarimo akcinės bendrovės Rokiškio butų ūkio 2017 metų direktoriaus veiklos ataskaitai. Pranešėjas – direktorius Vladas Janulis.

13. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Juodupės komunalinio ūkio 2017 metų direktoriaus veiklos ataskaitai. Pranešėjas – direktorius Rimantas Kirstukas.

14. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – direktorius Saulius Jasiulevičius.

15. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – direktorė Ramunė Markevičienė.

16. Dėl pritarimo 2017 metų viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus veiklos ataskaitai. Pranešėja – direktorė Zita Kapušinskienė.

17. Dėl pritarimo Rokiškio socialinės paramos centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – laikinai einanti direktorės pareigas Deimantė Talačkienė.

18. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2016 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Agnė Šapokaitė.

19. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Agnė Šapokaitė.

20. Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.  Pranešėja – Agnė Šapokaitė.

21. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų sąmatos patvirtinimo.  Pranešėja – Agnė Šapokaitė. 

22. Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitai. Pranešėjas – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas Vitalis Giedrikas.

23. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo. Pranešėjas – Vitalis Giedrikas.

24. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalies dydžio nustatymo. Pranešėjas – Vitalis Giedrikas.

25. Dėl pritarimo Vienkartinės socialinės paramos teikimo komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė.

26. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja – Zita Čaplikienė.

27. Dėl Vienkartinės piniginės paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Zita Čaplikienė.

28. Dėl Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 m. priemonių įgyvendinimo už 2017 m. ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Mečiukonienė.

29. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo ir Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 metų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Pranešėja – Vilma Mečiukonienė.

30. Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano 2017 metų ataskaitai. Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Jurgita Blaževičiūtė.

31. Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – savivaldybės tarybos narys Stasys Meliūnas.

32. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2019 metų programos priemonių plano įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėjos pavaduotoja Rūta Dilienė.

33. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-72 ,,Dėl vietos valdžios sektoriaus atstovavimo Rokiškio rajono vietos veiklos grupės valdyboje“ dalinio pakeitimo. Pranešėja – Žemės ūkio skyriaus vedėja Jolanta Jasiūnienė.

34. Dėl statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus statybos objektų 2018 metams sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjos pavaduotoja Aušra Vingelienė.

35. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybai teikiamų derinti AB „Panevėžio energija“ 2016 metų faktinių investicijų ir 2017–2018 metų planuojamų investicijų Rokiškio šilumos tinklų rajone patikslinimo. Pranešėja – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Pučinskienė.

36. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. TS-9.194 „Dėl energinio efektyvumo didinimo Rokiškio rajono daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo” programos priedo papildymo. Pranešėja – Dovilė Pučinskienė.

37. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Augustinas Blažys.

38. Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose Rokiškio mieste schemos patvirtinimo. Pranešėja – Ingrida Trumpaitė.

39. Dėl biudžetinės įstaigos Rokiškio baseino steigimo. Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Regina Strumskienė.

40. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2018 metų liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis.

41. Dėl Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Aurimas Laužadis.

 42. Dėl Rokiškio r. Pandėlio pradinės mokyklos reorganizavimo. Pranešėjas – Aurimas Laužadis.

43. Dėl Rokiškio Senamiesčio progimnazijos struktūros pertvarkymo. Pranešėjas – Aurimas Laužadis.

44. Dėl pavedimo laikinai eiti Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas. Pranešėjas – Aurimas Laužadis.

45. Dėl Neringos Ragelienės skyrimo į Rokiškio r. Obelių gimnazijos direktorės pareigas. Pranešėjas – Aurimas Laužadis.

46. Dėl įgaliojimų suteikimo Rokiškio rajono savivaldybės merui. Pranešėjas – Aurimas Laužadis.

47. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. TS-35 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2018 metams patvirtinimo“ patikslinimo. Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė.

48. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėja – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas Danguolė Kondratenkienė.

49. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl įgaliojimų suteikimo Rokiškio rajono savivaldybės merui“ panaikinimo. Pranešėjas – Stasys Meliūnas.

50. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. TS-126 „Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Regina Strumskienė.

51. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. TS-126 „Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ panaikinimo. Pranešėjas – Stasys Meliūnas.

52. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės mero Antano Vagonio siuntimo į komandiruotę. Pranešėja – Regina Strumskienė.

Išklausoma informacija:

1. Kreipimasis į Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narius. Pranešėjas – Algis Čepulis.

2. Savivaldybės tarybos narių paklausimai ir pasisakymai.


 
 
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema