Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
Pradžia
 

Kontaktai

Paieška
 
 

bck
rugsėjis 2018
fow
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė23979076
Šiandien2462
Dabar naršo59
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

Informacija apie pavojingų atliekų priėmimą

Informacija apie pavojingų atliekų priėmimą

2018-09-24

Informuojame, kad gavus pavojingų atliekų surinkimo licencijas naujoje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Pandėlio vs.5, Pandėlio sen., Rokiškio r. nuo 2018 m. rugsėjo 25 d. priimamos pavojingos atliekos.

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa

2018-09-21

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo kokybę, atlieka apklausą ir kviečia Jus užpildyti šią anketą...

Rokiškyje rekonstruoti šilumos tinklus būtina

Rokiškyje rekonstruoti šilumos tinklus būtina

2018-09-21

Šiais metais AB „Panevėžio energija“ ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto finansinės paramos sutartį, pagal kurią Rokiškio miesto šilumos tiekimo vamzdynams atnaujinti skirta iki 50 proc. projekto vertės Europos Sąjungosparama. Projekto „Rokiškio m. šilumos tinklų rekonstravimas“ vertė sudarys 1,72 mln. eurų.

Informacija apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame (Gedimino Pr. 11, Vilnius) 2018 metų spalio-gruodžio mėnesiais grafiką

Informacija apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame (Gedimino Pr. 11, Vilnius) 2018 metų spalio-gruodžio mėnesiais grafiką

2018-09-21

Užsiregistruoti į Vyriausybės narių priėmimą galima telefonu (8 5) 266 3711, pateikus prašymus raštu, elektroniniu paštu LRVkanceliarija@lrv.lt, atvykus į Vyriausybės priimamąjį (Gedimino pr. 11, Vilnius) ir užpildant elektroninę registracijos formą adresu http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/priemimas-pas-vyriausybes-narius. 

Startuoja naujas projekto „MES RŪŠIUOJAM“ sezonas

Startuoja naujas projekto „MES RŪŠIUOJAM“ sezonas

2018-09-20

Nacionalinis aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“ jau septintus metus kviečia visus Lietuvos gyventojus prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos mažinimo. Saugoti gamtą ir rūšiuoti atliekas kviečia Gamintojų ir importuotojų asociacija, VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija kartu su savivaldybe...

 
 

Mokyklų pažangos ataskaitos

Spausdinti

 

 APIBENDRINTA 2 METŲ INFORMACIJA APIE PAŽANGĄ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE -

mokyklos šią informaciją kasmet teikia Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai, bei viešina Švietimo valdymo informacinėje sistemoje 

 

2016 m. 12 RAJONO MOKYKLŲ (80 proc.) TEIKĖ PAŽANGOS ATASKAITAS

2017 m. 14 RAJONO MOKYKLŲ (93,3 proc.) TEIKĖ PAŽANGOS ATASKAITAS

Kokie didžiausi kokybiniai veiklos pokyčiai įvyko mokyklose, kaip tobulinta veikla mokyklose 2015 ir  2016 m.

Nr.

MOKYKLA

(mokyklos išskirtinumas)

Svarbiausi 2015 m. pokyčiai mokyklose

 

Svarbiausi 2016 m. pokyčiai mokyklose

 

1.

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija

 

Pilietinės iniciatyvos, susijusios su Juozo Tūbelio vardo įprasminimu. Tarptautinių projektų vadyba. Įkurtas Konsultacinis centras. Įrengtas robotikos kabinetas; atidaryta SAMSUNG klasė, įdiegtas elektroninis pažymėjimas su atsiskaitymų mokykloje, praėjimo į mokyklą kontrolės, bibliotekos  bilieto funkcijomis. Kasmetinės karjeros dienos. Plėtojama jaunųjų ūkininkų ir skautų veikla.

 

Atliktas tyrimas apie aktyvių ir interaktyvių mokymo(-si) metodų taikymą pamokose. Tyrimo rezultatai pristatyti mokytojų tarybos posėdyje. Metodinėse grupėse rengtos filmuotų pamokų „Geros pamokos receptas“ peržiūros ir aptarimai. Darbo grupė parengė aktyvių mokymo metodų rinkinį (aplanką). Surinkta medžiaga naudojasi visi mokytojai.

 

Visose klasėse į klasės valandėles buvo kviečiama psichologė. Mokytojai ir auklėtojai dažniau kreipėsi pagalbos dėl bendravimo, elgesio ir emocinių mokinių problemų. Daugėjo tėvų, lankančių pozityvios tėvystės mokymus. Veikla viešinama Juozo Tūbelio progimnazijos internetiniame tinklapyje „Tėvų mokymai“. Straipsniai, pateiktys ir literatūra talpinama į Google kietąjį diską. Informacija mokytojams ir tėvams skleidžiama Tamo dienyne. 20 mokytojų dalyvavo 8 kvalifikacijos tobulinimo mokymuose apie konfliktų sprendimo būdus, bendravimą, komunikaciją su mokiniais, ankstyvąsias prevencijas, bendrą mokytojų, tėvų, mokinių atsakomybę.

Mokinių iniciatyva - Patobulintas pamokų tvarkaraštis pagal mokinių pasiūlymus

Tėvų iniciatyva - įkurtas robotikos kabinetas

2.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

 

Mokykla savita savo struktūra, pilietine patriotine, ekologine-gamtosaugine ir mokinių ugdymo karjerai veiklomis.

Daugiau dėmesio skirta ugdymo turinio aktualizavimui, diferenciacijai. Pagerėjo mokytojų metodinės veiklos sklaida, dalinimąsi gerąja patirtimi. Pagausėjo netradicinių, integruotų pamokų. Suaktyvėjo projektinė veikla. Pagerėjo ugdymo rezultatai.

Daug dėmesio skirta pamokos efektyvumo tobulinimui ir mokinių mokymosi poreikių tenkinimui. Ir toliau buvo tobulinama mokinių konsultavimo sistema. Pagausėjo užsiėmimų skirtų gabių mokinių ugdymui. Buvo pakoreguotos mokinių pamokų lankomumo bei bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais tvarkos. Pagerėjo mokinių lankomumas, mokymosi rezultatai. Siekiant pagerinti mokinių mokymosi motyvaciją organizuoti pedagoginiai, psichologiniai užsiėmimai mokinių tėvams. Ir toliau buvo sėkmingai vykdoma projektinė veikla, vedamos netradicinės integruotos pamokos, dalijamasi gerąja patirtimi.

Tėvų iniciatyva - Organizuoti psichologiniai užsiėmimai tėvams. Dėl neformaliojo ugdymo užsiėmimų.

Mokinių iniciatyva – priimti susitarimai: dėl mokinių skatinimo tvarkos koregavimo; dėl pilietinės - socialinės veiklos tobulinimo; dėl savanoriškos veiklos gimnazijoje

3.

Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“

 

Renginių organizavimo, vedimo aukšta kultūra. Viešas organizacijos kultūros ir vertybių sistemos atspindys - tradicija tampa vieši koncertai įstaigos ir miesto bendruomenei. Tarptautiniu lygmeniu išplėtota partnerystė: vykdomi  mokinių mainai (Italija, Lenkija). Taikomos skandinaviškų šalių patirtys: privalomos pertraukos lauke, mokymą(sis) už klasės ribų.

Atnaujinta mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, 2015metai. Minėtame dokumente konkrečiai reglamentuota ir  su mokinių tėvais susitarta dėl mokinio pasiekimų ir pažangos(raidos) aplanko formavimo, dalyvaujant tretiems asmenims - tėvams. Taip buvo garantuojama individualios mokinio pažangos plėtra. L. gerai vertinami šeimų ir mokytojo pokalbiai dėl mokinio pažangos.  Mokyklos- darželio ,,Ąžuoliukas'' 2014 -2015 metų Ugdymo planuose buvo numatytos papildomos valandos - mokinių konsultacijoms, turintiems mokymosi sunkumų. Standartizuotų testų  4 klasės mokinių pasiekimų  rezultatai viršijo šalies pagrindinio lygio  vidurkį. Atnaujinta mokinių skatinimo sistema, 2014m.. Veiksmingą pokytį turi mokinių sėkmės istorijų sklaida.

Toliau kuriamos ir sisteminamos veiklos dėl mokinio ugdymo pridėtinės vertės nustatymo. Minėta veikla yra formalizuota įstaigos norminiuose dokumentuose. Sėkmingai įgyvendinamas mokinio mokymo(si) pagalbos modelis: mokinys – mokiniai - tėvai. Ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus vykdome refleksijas dėl susitarimų su mokinio tėvais ir mokiniais, skatinant individualią mokinio pažangą. Teikiamos pedagoginės konsultacijos tėvams. 60 proc. suaktyvėjo mokymas(sis) už klasės ribų per patirtinį mokymą (si). Daug dėmesio skiriama patalpų tinkamumui mokytis, laisvalaikiui organizuoti- ,mobili bibliotekėlė“, ,,mini gyvoji gyvūnų erdvė''. Kuriamos palankios ugdymuisi aplinkos mokyklos kieme: smėlio, vandens, molio žaidimų ir tyrinėjimo erdvė (lauko laboratorija). Žaliasis kiemo žemėlapis. Kūrybinė kiemo erdvė. Sėkmingai įgyvendinama „Bendro kiemo idėja“ per edukacinės programas. 50 proc. pradinių klasių mokinių socialinius ir anglų kalbos gebėjimus plėtojo per tarptautinių projektų vykdymą.

Tėvų iniciatyva – priimti susitarimai: dėl mobiliųjų telefonų naudojimo(si) ugdomojo proceso, pertraukų tarp pamokų metu; pailgintos dienos grupės naujo modelio įkūrimas, 1 klasės mokiniams; dėl atnaujintos automobilių aikštelės  saugaus elgesio taisyklių; dėl mokinio tėvų dalyvavimo ir atsakomybės, skatinant individualią mokinio pažangą.

Mokinių iniciatyva – priimti nutarimai: mokyklos mobilios bibliotekėlės naudojimo(si) taisyklės;  susitarimai dėl judriųjų pertraukų lauke.   Susitarimai dėl saugaus  elgesio mokyklos kieme: pamokų ir pertraukų metu.

4.

Rokiškio r. Juodupės gimnazija

 

Neformaliojo švietimo programų patrauklumu ir gausa; sportiniais,  muzikiniais pasiekimais ir renginiais. Šių sričių išskirtinumui puoselėti vykdome mokinių poreikių analizę, telkiame darbui aukštos kvalifikacijos motyvuotus mokytojus sudarome reikalingas komandas ir sąlygas  mokyti(s), tobulėti, vykti į varžybas, konkursus, aprūpiname mokymo priemonėmis,, palaikome iniciatyvas.

Didžiąją dalį tėvų (globėjų) tenkina bendravimo tonas ir siūlomos formos, tėvai (globėjai) jaučiasi išgirsti, juos laiku pasiekia informacija (tai patvirtina tėvų (globėjų) atsakymai IQESonline sistemoje).

Didžiąją dalį tėvų (globėjų) tenkina bendravimo tonas ir siūlomos formos, tėvai (globėjai) jaučiasi išgirsti, juos laiku pasiekia aktuali mokymo(si) informacija (tai patvirtina tėvų (globėjų) atsakymai IQESonline sistemoje).Į renginius, kuriuose dalyvauja mokiniai, ateina vis daugiau tėvų ir globėjų; jie domisi savo vaikų (globotinių) pasiekimais, palaiko ir skatina siekti pažangos.

Tėvų iniciatyva – mokinių uniformų poreikio nustatymas.

Mokinių iniciatyva - pateiktas projektas ,,Vaiduoklis atgyja“ Mokyklos bendruomenių metų konkursui; nugalėję  konkurse mokiniai gavo dovanų teniso stalą, kuris naudojamas mokinių užimtumui.

5.

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija

 

Mūsų mokykla visame rajone, Lietuvoje išsiskiria mokinių pasiekimais olimpiadose, varžybose, konkursuose. To pasiekiame  dėl mokytojų meistriškumo, entuziazmo, nuolat palaikydami mokinių motyvaciją, skirdami dėmesį jų pažangai ir pasiekimams – laimėjimai viešinami spaudoje, kasmet vyksta prestižinė gimnazijos apdovanojimų ceremonija „Garbės vakaras“

Kuriama mokinio asmeninės, socialinės ir akademinės pažangos stebėjimo sistema. Dalyje pamokų nuosekliai taikomi pažangos stebėjimo būdai (daugiau kaip 10). Mokinių pažanga aptariama individualių pokalbių su mokiniu ir jo šeima metu, priimami konkretūs sprendimai dėl tolesnių pažangos siekių. Apie 10 proc. mokinių padarė akademinę pažangą lyginant su ankstesniais mokslo metais. 100 proc. 5-10 klasių mokinių stebi savo socialinę pažangą, ją fiksuoja ir įsivertina. Padidėjo tėvų domėjimasis mokykla ir vaikų pažanga.

1. Patobulinta individualios mokinio pažangos įvairiais lygmenimis stebėjimo sistema. 2. Įvairių dalykų pamokose diegiamas vertinimo aplankas. 3. Individuali mokinio pažanga aptariama trišaliuose mokinio-tėvų-klasės vadovo pokalbiuose. 4. Taikomi efektyvesni, šiuolaikiškesni išmokimo stebėjimo būdai pamokoje (panaudojant IKT).

Tėvų iniciatyva priimti nutarimai: 1. Dėl mokinių pavėžėjimo papildomo maršruto. 2. Dėl klasės vadovo skyrimo. 3. Dėl dalyko mokytojo skyrimo.

Mokinių iniciatyva priimti nutarimai: 1. Dėl naujos patalpos, skirtos mokinių savivaldai, įrengimo. 2. Dėl automobilizmo būrelio. 3. Dėl renginių (Naktis mokykloje ir kt.) organizavimo. 4. Dėl muzikinio pertraukų įgarsinimo.

6.

Rokiškio r. Kavoliškio mokykla-darželis

 

Bendrai rengiami renginiai kartu su bendruomene. Bendradarbiavimas su tėvais, jų iniciatyvumas, rengiamos bendros šventės, išvykos, vykdomi projektai, edukacinės veiklos, šilti santykiai su vaikais. Vaikai ir pedagogai įvaldę naujausias IKT. Kuriamas lietuviškas sodas-daržas, vyksta gamtamoksliniai tyrinėjimai. Sklaida-dalijimasis patirtimi viešoje erdvėje.

Bendraujame ir bendradarbiaujame su vietos bendruomene. Dalyvaujame bendruomenei organizuojamuose renginiuose: Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Amatų, Kalėdų eglutės įžiebimo, Užgavėnių šventėse, bendruose projektuose. Bendradarbiaujame su Kavoliškio kaimo biblioteka. Organizuojame parodos, skaitymo valandėles. Lankomės ir bendradarbiaujame su J.Keliuočio viešosios bibliotekos skyriumi, rengiame parodas. Graži draugystė sieja su RTVŽŪM – naudojamės jų sporto sale, stebėjome spektaklį ir t.t. Mokykla-darželis bendradarbiauja su Rokiškio r. švietimo įstaigomis. Dalyvaujame jų organizuojamuose renginiuose, pedagogės dalijasi gerąja darbo patirtimi, nuoširdžiai priimame atvykusius savo įstaigoje. Mūsų patarėjai ir pagalbininkai yra Švietimo skyriaus, RŠC, Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba, kaimiškoji seniūnija. Visuomet dalyvaujame miesto organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, sporto varžybose ir deramai  atstovaujame savo įstaigą.

Vykdomi projektiniai darbai, renginiai, kurie viešinami mokyklos-darželio internetinėje erdvėje. Tęsiama sėkmingai pradėta bendradarbiavimo su vaikų tėvais strategija: tėvai - edukatoriai. Į renginius, jų pasiruošimą vis daugiau įsitraukia mokinių tėvai, teikia pasiūlymus, domisi mokyklos gyvenimu. Tęsiamas bendradarbiavimas su vietine bendruomene, rengiami bendri renginiai, projektai. Mokytojos yra įvaldę IKT ir jas pritaiko mokinių mokymosi motyvacijai gerinti. Sudaroma galimybė mokiniams patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, taikant ir IKT galimybes. Vaikai geba greičiau ir savarankiškai atlikti užduotis. Išmoko įsivertinti savo ir draugų veiklą pamokoje. Mokytojai dažnai organizuoja darbą grupėse, klasės aplinkoje ir už jos ribų, bei renkasi netradicinius metodus ir būdus perteikti ugdomąją medžiagą. Mokiniai bendradarbiaudami pasiekia geresnių mokymosi rezultatų. Pagal poreikius, žinias, interesus ir patirtį parenkamas ugdymo turinys, todėl mokiniams lengviau planuoti ir kontroliuoti savo veiklą.

Tėvų iniciatyos – mokykloje švenčiami vaikų gimtadieniai; tėvai vedė edukacines pamokas: puodukų dekoravimas, sėju su mama; naminio muilo gamyba; maisto gaminimas; tėvai organizavo: Rudenėlio šventę, Kaziuko mugę kalėdinės eglutės šventę; išvyką į Vilnių; Halloween party“; ketvirtokų išleistuves; tėvai supažindino vaikus su laiškininko, režisieriaus, policininko profesijomis; tėvų iniciatyva įsigytos prijuostės.

Mokinių iniciatyvos - išvyka į biblioteką, žaidimų kambarį, temos klasės valandėlėms, žaidimų popietės, edukacinės išvykos, klasės taisyklės, dalyvavimas eTwininng programoje, projektinė veikla, dalyvavimas „Kengūros“  konkursuose,  pokalbiai prie arbatos.

7.

Rokiškio r. Kriaunų pagrindinė mokykla

1.Stipri jaunųjų maltiečių veikla: sudaryta tarptautinė bendradarbiavimo sutartis su Vokietijos Maltos ordino Estenfeldo maltiečiais.  2. Šešerius metus mokykloje veikia Vaikų dienos centras, finansuojamas Vokietijos Maltos ordino Porcikų fondo 3. 2015 m. laimėtas Vaikų dienos centro projektas, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).  Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, galima kreiptis. Mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra pastebimi ir įvertinami (paskatinimais, pagyrimais ir kt.).

 

Sustiprėjo pamokų lankomumas, mokinių motyvacija.

Tėvų iniciatyva -  1. Ugdymo procesą skirstyti trimestrais. 2.  2% metinio pajamų mokesčio paskirstymas.

Mokinių iniciatyva - 1. Ugdymo procesą skirstyti trimestrais. 2. Judriosios pertraukos po 5 pamokų trumpinimas.

8.

Rokiškio r. Obelių gimnazija

 

Mokykla yra netoli pasienio su Latvija, todėl artimai bendradarbiaujama su Latvijos Daugpilio r. mokyklomis. Turi neformaliojo švietimo skyrių. Gimnazija organizuoja  tarptautines parodas, muzikos festivalį ,,Obels žiedo giesmė", kurio globėjas yra Merūnas Vitulskis. 2016 metais Obelių  gimnazija tapo sertifikuota ,,OLWEUS" mokykla. Aktyviai veikia Mokinių taryba. Turime ,,Aktyvią klasę".

Mokykloje įkurtas ,,Mokytojų klubas“, vienijantis iniciatyvius mokytojus. Jame mokytojai  dalinasi savo  patirtimi, planuoja kartu integruotas, netradicines pamokas, išbando naujus metodus, sprendžia problemas, kurios kyla pamokose. Metodinių grupių veiklos aptarime, mokytojai dalinosi sėkmingomis metodinės veiklos patirtimis, surado bendrų temų bendradarbiavimui, buvo padrąsinti imtis naujų iššūkių. Organizuoti renginiai, įtraukiantys ir jungiantys visą gimnazijos bendruomenę: Šeimos dienai skirtas mokinių koncertas (paskatinti aktyviai gimnazijos veikloje dalyvaujantys tėveliai), organizuota bendra Obelių gimnazijos darbuotojų ir mokinių tėvelių kūrybinių darbų paroda,  gimnazijos kiemelio Obelių amatų mugėje pristatymas. Surengti  mokymai mokytojams ,,Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas“, kuriuose mokytojai įgijo žinių apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, bendravimo ypatumus. Vyko mokymai mokiniams apie mokinių lyderystę, komandinį darbą, saviraiškos galimybes. Tai sustiprino mokinių savivaldą, suaktyvino mokinių veiklą. Mokiniai tapo aktyviais Rokiškio r. mokinių tarybos nariais, dalinasi savo patirtimis su kitų rajonų mokyklų mokinių komandomis.

Mokinių pažanga aptariama individualių pokalbių su mokiniu ir jo tėvais, priimami sprendimai dėl mokinio pasiekimų gerinimo. Mokyklos vaiko gerovės komisijoje aptariamos pagalbos priemonės mokiniui, kurio standartizuotų testų rezultatai nepasiekė patenkinamo pasiekimų lygio arba mokytojai pastebėjo mokymosi, elgesio problemas. Skiriamos konsultacijos mokiniams, turintiems mokymosi spragų. Vyksta administracijos pokalbiai su mokiniais, turinčiais nepatenkinamų įvertinimų. Mokiniams sudaromos galimybės įvairių dalykų žinias pagilinti ir ugdytis bendrąsias kompetencijas įvairiose projektinėse veiklose. Puikiai besimokantys, padarę didelę asmeninę pažangą, aktyvūs gimnazijos mokinių savivaldos nariai yra skatinami padėkos raštais, kvietimais į renginius ar organizuojamas išvykas. 2016 metais ypatingas dėmesys skiriamas mokyklos nelankymo prevencijai: 1. papildyta gimnazijos pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka; 2. kiekvieną rytą fiksuojamas mokinių lankomumas ir analizuojamos pamokų nelankymo priežastys; 3. išskirtiniais atvejais mokinių tėvams skambina gimnazijos direktorius.

Tėvų iniciatyvos: 1. Papildyta gimnazijos pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka. 2. Organizuota tikslinė paramos akcija, skirta mokinių užimtumui pertraukų metu. 3. Vyksta netradicinės technologijų  pamokos I a klasėje, kurias kartu su mokytoja veda picerijos ,,Pipirini pizza" vadovas Audrius Dagys.

Mokinių iniciatyvos: 1.  Sudaryta sutartis su Lietuvos moksleivių sąjunga. 2. Organizuotos diskusijos klasėse ,,Kartu mes galime daugiau". 3. Įgyvendinti jaunimo projektai ,,Matyk ir daryk kitaip!",,,Tie šaunūs mūsų seneliai". 4. Dalyvavimas ESF akademijos veiklose. 5. Akcija ,,Mažais žingsneliais gerumo link". 6. Vyko renginiai, kuriuos organizavo mokinių savivalda.

9.

Rokiškio r. Pandėlio gimnazija

 

Pilietiškumo ugdymas: Vykdomi projektai, skirti krašto kultūriniam paveldui pažinti. Organizuojami  renginiai, skirti Sausio 13,  Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės, Gedulo ir vilties, Žydų genocido aukų atminimo dienoms paminėti. Dalyvaujame nacionaliniuose pilietiškumo ugdymo konkursuose. Aktyvi šaulių  ir ateitininkų organizacijų veikla

Mokinių santykiai ir savijauta klasėse. Klasės mikroklimato palankumas mokymuisi. Per mokslo metus padaugėjo mokinių pritariančių teiginiams: mūsų klasėje, mokykloje nėra mokinių iš kurių juokiamasi, šaipomasi – nuo 39% iki 55%; aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje – nuo 69% iki 78%.  Per mokslo metus padaugėjo tėvų pritariančių teiginiams: mokykloje iš mano vaiko nesišaipoma – nuo 63% iki 87%; mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius – nuo 50% iki 75%; mano vaika jaučiasi saugiai visoje mokykloje – nuo 66% iki 87%.

1.2.1.1 Optimalumas Atlikus pakartotinį mokinių testavimą pateiktos vertinimo išvados ir Ig kl. gamtos mokslų, socialinių mokslų, matematikos, lietuvių k. ilgalaikiuose planuose, modulių programose numatytos priemonės mokinių pasiekimų gerinimui, spragų likvidavimui. Organizavus pakartotinį diagnostinį matematikos, lietuvių k., socialinių mokslų, gamtos mokslų pasiekimų vertinimą pavasarį gauti aukštesni pasiekimų rezultatai: skaitymo pagrindinį ir aukštesnį lygį pasiekė 18 proc. daugiau mokinių, rašymo – 41,4 proc., matematikos – 42 proc., socialinių mokslų – 52 proc., gamtos mokslų – 6,8 proc.. Stiprinant matematikos mokymą mokytojai dažniau skyrė ir mokė spręsti tekstinius uždavinius, 7, 8 kl. vykdyti apibendrinamieji trimestro kontroliniai darbai. 7 klasėse trimestro ir kontrolinio darbo įvertinimai beveik nesiskyrė. 8 klasėse mokiniai giliau įtvirtino žinias ir geriau pasiruošė standartizuotiems testams. Matematikos pagrindinį ir aukštesnį lygį pasiekė 33,3 proc. mokinių.

Tėvų iniciatyva -  nebuvo

Mokinių iniciatyvos: įgyvendinti mokinių pasiūlymai dėl renginių: Helovyno vakaras, šokiai, protmūšis, išvyka prie ežero mokslo metų pabaigoje.

10.

Rokiškio r. Pandėlio pradinė mokykla

Išsiskiria vasaros poilsio stovyklų, turistinių žygių organizavimo patirtimi, kurių metu mokiniai keliaudami susipažįsta su vis kitomis rajono vietovėmis. Tradiciniu tėvų savaičių organizavimu (tėvai lankosi pamokose, stebi vaikų sėkmes ir nesėkmes, klausosi lektorių, bendrauja su mokytojais, dalyvauja Kaziuko mugėje ir kituose renginiuose)

Mokykloje sukurta mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema. Visi mokytojai pravedė individualius (trišalius) pokalbius su mokiniais ir jų tėvais. Pokalbių metu buvo fiksuojama ką mokinys jau geba (stipriosios pusės), ką mokiniui reikia tobulinti ir kas bei kokią pagalbą jam gali suteikti. Buvo akcentuojama mokytojo pagalba, bet ypatingai atkreiptas dėmesys į tėvų pagalbą vaikui. Susitarimai patvirtinti visų trijų šalių parašais. Mokslo metų eigoje buvo stebimas susitarimų vykdymas. Mokslo metų pabaigoje buvo analizuojama pažanga: sėkmės bei nesėkmės. Prie nesėkmių buvo grįžtama sekančių mokslo metų pradžioje.

Mokykloje sukurta mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema. Visi mokytojai pravedė individualius (trišalius) pokalbius su mokiniais ir jų tėvais. Pokalbių metu buvo fiksuojama ką mokinys jau geba (stipriosios pusės), ką mokiniui reikia tobulinti ir kas bei kokią pagalbą jam gali suteikti. Buvo akcentuojama mokytojo pagalba, bet ypatingai atkreiptas dėmesys į tėvų pagalbą vaikui. Susitarimai patvirtinti visų trijų šalių parašais. Mokslo metų eigoje buvo stebimas susitarimų vykdymas. Mokslo metų pabaigoje buvo analizuojama pažanga: sėkmės bei nesėkmės. Prie nesėkmių buvo grįžtama sekančių mokslo metų pradžioje.

Tėvų iniciatyvos: inicijavo klasių turistinius žygius po aplinkines vietoves „Diena – naktis“ su nakvyne palapinėse, bendruomenių namuose. Į juos įtraukiamos mokinių šeimos ir vietos bendruomenė.

Mokinių iniciatyvos: suorganizuoti mokyklos prezidento rinkimai: per du turus išrinktas mokyklos prezidentas, pasirašyta prezidento priesaika;  suorganizuotas mokinių budėjimas mokyklos koridoriuose, remiantis nustatyta mokinių budėjimo mokykloje organizavimo tvarka.

 

11.

Rokiškio r. Panemunėlio pagrindinė mokykla

 

Mokyklos aplinka, jos pritaikymas ugdymui, poilsiui. Apsirūpinimas IKT.

Patobulinta pamokos struktūra, naudojami įvairesni ugdymo metodai, IKT naudojimas vertinant ir įsivertinant.

Didesnis tėvų pasitikėjimas mokykla. Žymiai pagerėjęs lankomumas. Didesnis dėmesys mokinių psichologinėms ir socialinėms problemomis.

Tėvų iniciatyva – koreguotas mokinių pavėžėjimas (pakeisti autobusų maršrutai).

Mokinių iniciatyva – mokykloje vykdoma įvairesnė popamokinė veikla; organizuojamas budėjimas mokykloje

12.

Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Mokymo centras yra aktyvus Europos Sąjungos programos Erasmus+ dalyvis.   Mokymo centre vyksta streso įveikos užsiėmimai mokytojams.  Įsteigta budinti grupė į kurią buvo siunčiami tie mokiniai, kurie trukdo dirbti pamokoje.  Renginiai, kuriuose dalyvauja visa šeima: Šeimų Kalėdos, Motinos dienos minėjimas.

1. Skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas, mokiniai įtraukiami į veiklas. 2. Įkurta budinti ir namų ruošos grupė. 3. Kiekvienam mokiniui rengiamas individualus mokymosi planas.

Kiekvieną trimestrą aptariama kiekvieno mokinio individuali pažanga.

Tėvų iniciatyva - organizuojami neformalūs užsiėmimai suaugusiems: siuvimo kursai, anglų kalbos kursai.

Mokinių iniciatyva - pakoreguotas pertraukų laikas, organizuojami neformalaus švietimo užsiėmimai.

13.

Rokiškio Senamiesčio progimnazija

 

Progimnazijoje labai aktyvi sportinė veikla, aukšti įvairių amžiaus grupių mokinių sportiniai pasiekimai rajono, zoninėse, respublikinėse varžybose. Sportiniuose progimnazijos renginiuose, kurie vyksta kartu su vaikais ir mokytojais, aktyviai dalyvauja ir tėveliai.

NEPATEIKTA

Dauguma(80%) progimnazijos mokinių mokosi noriai, savarankiškai, pasitiki savo jėgomis. 78% mokinių geba išsikelti realius mokymosi tikslus ir uždavinius. 70% mokinių sugeba planuoti savo veiklą, tikslingai paskirstyti laiką,78%- objektyviai vertina mokymosi pažangą, įvardina savo sėkmes/nesėkmes, jų priežastis , patys pasiūlo problemos sprendimo būdų, žino į ką kreiptis pagalbos, geba numatyti tolesnius mokymosi žingsnius, supranta mokymosi svarbą. 80% mokytojų per savo dalyko pamokas skatina mokinius užduotis atlikti savarankiškai, susirandant reikiamos ir papildomos informacijos, vertina už gebėjimą teisingai ir greitai išspręsti problemas, objektyviai įsivertinti savo ir kitų veiklą, aptaria mokymosi proceso eigą ir išmokimą.

Tėvų iniciatyvos: mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas; Tėvų, mokinių sporto švenčių organizavimas Kovo11 dienos proga; Tėvų aktyvo klubo įkūrimas; mokyklos kiemelio ,,Lauko klasės“ projekto parengimas ir rėmėjų paieška; klasių langų užtamsinimas žaliuzėmis; Karjeros dienos (tėveliai praveda sėkmės pamokas).

Mokinių iniciatyvos: Kalėdinis sveikinimas (Youtube) ES šalims tų šalių kalbomis; tradicinė Kaziuko mugė mokykloje ir mieste; tradicinė rajoninių olimpiadų, prizininkų pagerbimo šventė; masinis dalyvavimas miesto Gimtadienio renginiuose; projektas ,,Mokytojau, būk draugas“, ,,Mokykloje gyventi gera“, gerumo diena Skemų socialiniuose globos namuose.

14.

Jūžintų J.O.Širvydo pagrindinė mokykla

 

Mokykla išsiskiria savo bendruomeniškumu, sportiniais laimėjimais, tradicijomis. Palaikome ryšius su baigusiais mokyklą abiturientais, nes mokykloje yra gimnazijos klasės. Vykdome projektus su vietos bendruomene. Turime poilsio erdvę prie Šventosios upės, todėl organizuojame vaikų poilsio stovyklas, ekologinius žygius baidarėmis.

 

NEPATEIKTA

NEAPRAŠYTA

 

Tėvų iniciatyva - pertvarkytas vaikų pavėžėjimas.

Mokinių iniciatyvos: į pamokas kviečia du skambučiai; atnaujinta mokinių poilsio erdvė; vykdomas projektas ,,Lyderių klasė“.

15.

Rokiškio pagrindinė mokykla

NEPATEIKTA

NEPATEIKTA

 

__________________

 

Informaciją atnaujino: Rita Gagiškienė,
Informacija atnaujinta: 2017-06-20 10:30
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema