Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
Pradžia
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

 
 

bck
gruodis 2018
fow
P
A
T
K
P
Š
S
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė25969594
Šiandien29196
Dabar naršo232
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

 

ERASMUS+ KA1 2016-2017

Spausdinti

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai ERASMUS+programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

 

 

"ROKIŠKIO RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VADOVŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS PER EUROPOS ŠIAURĖS ŠALIŲ ŠVIETIMO NAUDINGŲ PRAKTIKŲ PAŽINIMĄ IR PRITAIKYMĄ"

 

Stažuočių dalyvių pristatymai apie pokyčius Rokiškio rajono mokyklose, kuriuos įtakojo dalyvavimas projekto veiklose:

1. Po stažuotės Suomijoje 

2. Po stažuotės Danijoje


3. Po stažuotės Estijoje                                                                                                        

 

 

PROJEKTO VEIKLOS:

Stažuotė Estijoje 2017 m. rugsėjo 24-29 d.

Mokymus (teorines paskaitas ir mokyklų lankymą) organizavo Estijos HARED mokytojų rengimo ir tobulinimo centras Taline. Stažuotėje dalyvavo 8 Rokiškio miesto ir rajono įvairių tipų mokyklų direktoriai ir jų pavaduotojai ugdymui, kurie domėjosi mokinių pažangos stebėjimu bei duomenų panaudojimui mokyklos planavimo darbuose. Dalyviai lankėsi 5 Estijos mokyklose: Pärnu Kuninga pagrindinėje mokykloje, Tallinna Kristiine Gümnaasium, Talino Südalinna Kool- pagrindinė mokykla, Jüri Gümnaasium (nuo pradinių klasių iki gimnazijos), Tartu Erakool (TERA)- privati pagrindinė mokykla bei klausėsi  HARED centro lektorių Sirje Aher, Georg Ahe ir Tartus AHA mokslo bei inovacijų centro edukatorės paskaitų. Dalyviai mokslo ir inovacijų centre dalyvavo praktiniame užsiėmime, kur tiesiogiai išbandė, kaip moksliniai tyrimai gali tapti puikia mokymosi praktika vaikams. Tartu AHA centre nuolat vykdomos panašios pamokos, jame lankosi visų Estijos mokyklų mokiniai, vyksta gamtos mokslų pamokos. 

Estija iš Baltijos šalių išsiskiria labai aukštais rezultatais tarptautiniuose mokinių pasiekimų tyrimuose (PISA, TIMS), todėl buvo domėtasi, kaip mokyklų vadovai organizuoja darbą ir kaip dirba šios šalies mokytojai. Nustebino Estijos mokyklų savarnkiškumas, ženkliai didesnis nei Lietuvoje mokyklų finansavimas bei aprūpinimas ugdymo priemonėmis ir šiuolaikiškai tvarkomos daugumos mokyklų aplinkos. Mokytojų darbo apmokėjimas - etatinis (Lietuvoje tai dar tik planuojama įvesti). Mokytojo realus darbo užmokestis tiesiogiai priklauso nuo jo darbo kokybės, t.y. mokinių pasiekimų, paties mokytojo iniciatyvumo bei aktyvumo. Mokyklų vadovai yra laisvi diferencijuoti mokytojų darbo užmokestį, nes pačių vadovų darbo užmokestis taip pat prikaluso nuo mokyklos rezultatų (tai sprendžia savivaldybės, kurios nuolat stebi mokyklų pasiekimus). Lankantis mokyklose įsitikinta, kad tiek vadovai, tiek mokytojai nuolat ieško būdų, kaip kiekvienam vaikui padėti pasiekti kuo aukštesnių rezultatų: pagal poreikius visiems vaikams skiriama nemažai konsultacinių valandų, klasės dažnai dalijamos į laikinas grupes - tam mokyklos turi pakankamai lėšų. Mokyklos pačios nusprendžia kaip vertins mokinius. Daugumoje mokyklų vyrauja aprašomasis mokinių pasiekimų vertinimas, nes Estijos mokyklose labai daug dirbama su mokinių tėvais, kurie privalo žinoti ir padėti savo vaikams mokytis. Mokyklos laisvos apsispręsti ir dėl mokslo metų pradžios bei pabaigos, ugdymo integravimo, nuo kurios klasės mokiniai pradės mokytis pagal dalykinę sistemą (nuo 4, 5 ar 6 kl.) ir kt.. Šiuo metu labai didelis dėmesys Estijos mokyklose skiriamas IKT integravimui į ugdymo procesus, teko stebėti jau pradinių klasių mokinius įpratusius pamokų metu dirbti robotukais (labai populiarūs bee-bot), planšetėmis, įvairiomis programėlėmis. Kiekvienoje mokykloje įrengti gerai aprūpinti robotikos kabinetai, kur vyksta ir pamokos, ir popamkiniai užsiėmimai. Mokinių rezultatai nuolat stebimi, vykdomi nacionaliniai diagnostiniai testai 3 ir 6 klasėje, 9 klasėje visi mokiniai laiko pagrindinio baigimo patikrinimus, o 12 kl. - valstybinius egzaminus.

  

  

 

 

Stažuotė Danijoje 2017 m. kovo 13-17 d.

Apie Danijos švietimo sistemą

Danija. Ugdymo aplinkos

Švietimo įstaigų valdymas (Danija)

Danijos mokyklų išskirtinumas

Mokymus apie Danijos švietimo sistemą ir mokinių tėvų dalyvavimą Danijos mokyklų valdyme organizavo Danijos mokyklų ir mokinių tėvų asociacija Skole og Foraeldratstovybė Kopenhagoje. Mokyklų vadovai, dalyvavę stažuotėje susipažino su Danijos gimnazijų veikla, suaugusiųjų švietimu, stebėjo pamokas šiose mokymo įstaigose: Taastrup Gymnasium, Orestad gymnasium, VUCLyngby, Chistianshavns Gymnasium, Tarnby Gymnasium. Stažuotės dalyviams didžiausią įspūdį paliko Danijos mokyklų architektūra, yapač Orestad ir Tarnby gimnazijų pastatai, mokymosi erdvės, mokytojų ir mokyklų vadovų darbo vietos, mokyklų aprūpinimas. Ugdymo procesuose mokyklų vadovai taip pat įžvelgė daug skirtumų nuo Lietuvos švietimo. Pavyzdžiui Danijoje pamokos trunka 60-120 min., mokytojai per dieną turi ne daugiau kaip 3-4 pamokas, tačiau ruoštis pamokoms laiko turi dvigubai daugiau nei pačių pamokų (vienai pamokai mokytojas Danijoje privalo ruoštis apie 2-3 valanadas, palyginimui Lietuvoje mokytojas visos savaitės 18 pamokų iš viso teturi iki 3 val. pasiruošimui, ir dar į šį laiką įskaičiuotas ir mokinių darbų taisymas.) Pasak Danijos švietimo specialistų, toks mokytojų darbo laiko suskirstymas ir  yra atsakymas Lietuvai, kodėl mūsų mokinių pasiekimai tokie žemi. Mokytojas turi pamokai ruoštis daugiau nei trunka pati pamoka, nes šiandien ji Europos šalyse nebeįsivaizduojama be naujųjų technologijų, įvairių mokymosi šaltinių, skirtingų užduočių skirtingų gebėjimų ir polinkių vaikams. Danijos mokyklose seniai nelikę skambučių ir nereikalingų pertraukų, pamokų metu mokiniai  yra ne mokomi, o mokosi, turi asmennes užduotis ir trumpalaikius projektus už kurių įgyvendinimą atsakingi jie patys. Mokytojas - mokinių konsultantas. Dar Danijoje stebino mokinių atsakingumas. Danai nuo 16 m. tampa savarankiški, nes jau darželyje vaikai mokomi atsakomybės, patys priima sprendimus, atsako už jų pasekmes. Tėvų įtka mokykloms didesnė iki gimnazijos, kai tėvai yra pagrindiniai atstovai Mokyklos taryboje ir priima pačius svarbiausius sprendimus, pav.: ko, kiek ir kada jų vaikai mokysis mokykloje, kokie dirbs mokytojai, kokias mokykal turės priemones. Mokyklos taryba (tėvai) gali inicijuoti mokyklos direktoriaus pakeitimą. Gimnazijose daugumą sprendimų priima patys mokiniai. 

 

 

_________________________________________

Stažuotė Suomijoje 2016 m. lapkričio 14-18 d..

Mokymus apie Suomijos švietimo sistemą organizuojanti suomių organizacija VisitEDUfin mūsų mokyklų vadovams skaitė pranešimus apie  Suomijos švietimo sistemą ir nuo 2016 m. vykdomą reformą, kurios tikslas - veiksmingesnis IKT integravimas į ugdymo procesus nuo pradinių klasių. Vėliau stažuotės dalyviai lankėsi Saarnilasko pagrindinėje mokykloje,  Jokiniemi pradinėje ir vidurinėje mokyklose, Ita-Hakkila mokykloje - kur stebėjo pamokas, bendravo su mokytojais ir mokyklų vadovais: domėjosi naujausių informacinių technologijų panaudojimu, mokytojų kvalifikacijos kėlimu, švietimo įstaigų veiklos organizavimo ypatybėmis, mokytojų darbo organizavimu, Suomijos mokyklų ugdymo aplinkomis bei jų pritaikymų efektyviam įvairaus amžiaus vaikų mokymuisi. 

Taip pat grupė lankėsi  Espoo Mokslo ir žinių centre HEURECA - tai daugiau nei dvidešimt vienerius metus veikiantis interaktyvus muziejus, kuriame naudojant naujausias technologijas pateikiamos mokslo (nuo lingvistikos iki biochemijos) teorijos ir išradimai, dabarties technologijos. Sugrįžę iš stažuotės programos dalyviai įpareigoti iki 2017 m. sausio 27 d. parengti filmuotą pristatymą ir gautos patirties panaudojimą savo mokyklose. Pristatymas bus publikuojamas mokyklų svetainėse ir Rokiškio rajono savivaldybės bei Švietimo centro tinklapiuose. 

   

 

Apie patirtį stažuotėje - straipsnis laikraštyje "Gimtasis Rokiškis" 2016-12-21

Apie mokyklų vadovų iniciatyvas ir rajono mokyklose vykstančius pokyčius, įtakotus prtojekto veiklų  - straipsnis "Rokiškio sirena" 2017-03-03

 

__________________

 

Projekto pradžia 2016-09-01

Projekto pabaiga 2017-12-31

Projekto biudžetas - 38 993,00 EUR (8050,00 EUR -projekto administravimui,  30 883,00 EUR - stažuočių dalyvių kelionių, pragyvenimo ir mokymų mokesčių išlaidoms)

Paraiškos teikėjas - Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Paraiškos rengėjas - Rokiškio r. savivaldybės Švietimo skyrius

Projekto koordinatorė- Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Gagiškienė, tel. 8 458 51255, mob. +370 613 82564 el.p. r.gagiskiene@post.rokiskis.lt  

 

Konsorciumas

 

Projekto problematikos pagrindimas ir uždaviniai - atlikus Rokiškio rajono mokyklų planavimo dokumentų monitoringą paaiškėjo, kad mokyklų planuose didžiausias dėmesys skiriamas mokinių mokymosi motyvacijos ir pasiekimų gerinimui bei mokinių tėvų įtraukimo į ugdymo procesus efektyvinimui. Kadangi rajono savivaldybės taryba pritaria mokyklų, kaip ir visų biudžetinių įstaigų, strateginiams planams, jaučiamas įsipareigojimas padėti mokykloms įgyvendinti nusimatytus uždavinius.

 

Nacionaliniame Lietuvos mokyklų valdymo efektyvumo tyrime (2010) ir Rokiškio rajono mokyklų išorinio vertinimo (2012-2014) išvadose konstatuojama, kad mokyklų veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo vadovų vadybinės kompetencijos, gebėjimo motyvuoti mokytojus ir į ugdymo procesus įtraukti visą mokyklos bendruomenę. Tai, kas Europos valstybėse (ypač Skandinavijos šalyse)  yra įteisinta, išskiriant ugdymą ir mokinių pasiekimų rezultatų matavimą kaip pagrindines mokyklos vadovo veiklos gaires, Lietuvos mokyklose vis dar nėra pagrindinė mokyklos vadovų atskaitomybės ir veikos sritis. Manome, kad būtina keisti mokyklos vadovo veiklos epicentrą nuo mokyklos kaip organizacijos administravimo į aktyvesnį dalyvavimą ugdyme, užtikrinant sėkmingą mokinių mokymą ir mokymąsi.

 

Todėl šiam projektui savivaldybė telkia konsorciumą su 15 rajono bendrojo ugdymo mokyklų, kad sudarytų sąlygas jų vadovams kelti kvalifikaciją bei gilintis į mokyklų darbą Europos Šiaurės šalyse, garsėjančiose ypač aukštais mokinių pasiekimais.

Siekiama, kad ne mažiau kaip 48 proc., t.y. 23 rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovų (12 direktorių ir 11 pavaduotojų ugdymui) keltų kvalifikaciją 3 skirtinguose mokymuose (5 d., 30 val. stažuotėse)  su darbo stebėjimu Suomijos, Estijos ir Danijos mokyklose.

Stažuočių tikslas - įsigilinti į konkrečios šalies mokyklų veiklos organizavimo ypatumus ir atsirinkti gerąją praktiką, kuri galėtų būti pritaikyta jų vadovaujamų mokyklų veikloje; tobulinti mokyklų vadovų bendruosius gebėjimus: bendradarbiauti, dalintis įgyta patirtimi, inicijuoti pokyčius, bendrauti anglų kalba, naudotis informacinėmis technologijomis.

 

Stažuočių temos:

- tikslingas bei efektyvus informacinių technologijų integravimas į skirtingų pakopų ugdymo procesus Suomijos mokyklose;

- efektyvus mokinių tėvų įtraukimas į mokinių mokymąsi ir pagalbos mokantis teikimą, tikslingas tėvų pedagoginis švietimas Danijos mokyklose;

- mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų stebėjimas bei duomenų panaudojimas mokyklos planavimui Estijos mokyklose.

 

Į vienos temos mokymus vyks po 1 vadovą (direktorių arba pavaduotoją ugdymui) iš tų rajono mokyklų, kurioms tema ypač aktuali, t.y. atliepia strateginiuose dokumentuose įsivardintus tikslus.

Dalyvių paskirstymas į stažuotes vyko rengiant projekto paraišką ir apklausiant visus rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovus. Numatyta, kad kiekvienoje stažuotėje dalyvaus po 7-8 vadovus iš skirtingų Rokiškio rajono mokyklų. Mokymuose dalyvavę vadovai įsipareigojo perduoti įgytą patirtį vieni kitiems, t.y. kiekviena iš mokymų grįžusi grupė parengs po 1 bendrą sklaidos programą kolegoms apie tai, kaip stažuotėje įgytą patirtį pritaiko savo vadovaujamose skirtingų tipų (pradinėse, pagrindinėse, gimnazijose) ir vietovių (miesto, kaimo) mokyklose.

 

 

 

 

Mokykla

Efektyvus IKT panaudojimas ugdymo procese/

 1 mokyklos vadovo stažuotė Suomijoje

1363,- EUR/1 dalyviui

 

vyko 2016 lapkričio 14-18 d.

Efektyvus mokyklos bendradarbiavimas su mokinių tėvais/

1 mokyklos vadovo stažuotė Danijoje

1577,- EUR/ dalyviui  

 

vyko 2017 m. kovo 13-17 d.

Mokinių pažangos stebėjimas ir duomenų panaudojimas planavimu/

1 mokyklos vadovo stažuotė Estijoje 1125,-   EUR/ 1 dalyviui                    

 

vyko 2017 m. rugsėjo 25-29 d.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Zabarskienė

-

Direktorius Gediminas Matiekus

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija

Direktorius Zenonas Pošiūnas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Petrauskienė

-

Rokiškio Senamiesčio progimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Bernadeta Tūbelienė

-

Direktorė Saulė Kazinavičienė

Rokiškio mokykla darželis “Ąžuoliukas”

Direktorė Romualda Cegelskienė

-

-

Rokiškio pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Pivoriūnienė

-

-

Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

-

Direktorė Vilija Ališauskienė

Direktoriaus pavaduotoja, neformaliojo švietimo  organizatorė Violėta Deksnienė

Rokiškio r. Kavoliškio mokykla-darželis

-

l.e. direktorės pareigas Sonata Stoškuvienė

-

Rokiškio r. Pandėlio pradinė mokykla

-

-

Direktorius Valdis Vaičėnas

Rokiškio r. Kriaunų pagrindinė mokykla

Direktorė Stasė Idienė

-

-

Rokiškio r. Panemunėlio pagrindinė mokykla  

-

Direktorė Inga Belovienė

-

Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla

-

-

Direktorius Eimutis Mališauskas

Rokiškio r. Juodupės gimnazija

-

Direktorė Diana Guzienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Rekertienė

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija

-

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Olivija Saranienė

Direktorius Augutis Tymukas

Rokiškio r. Obelių gimnazija

Direktorius Jonas Bulovas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gita Kolosovienė

-

Rokiškio r. Pandėlio gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Kavoliūnienė

-

Direktorius Donatas Karaliūnas

Viso dalyvių (23)

8

7

8

 

POVEIKIS

Įvykdžius projekto veiklas efektyviausio poveikio  tikimės konkrečioms konsorciumo institucijoms, ugdymo organizavimo kokybei: bendradarbiavimo kokybei tarp mokyklų, efektyvaus keitimosi patirtimi, gerėjantiems mokinių pasiekimams, naujų eTwinnig, ERASMUS+ ir kt. projektų skaičiaus didėjimui. Visose Rokiškio rajono mokyklose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas bus išbandyta pasiteisinusi Europos šiaurės šalių mokyklų patirtis.

Projekto koordinatorius ir Švietimo skyriaus specialistai  atlikdami tyrimus (anketines apklausas, focus grupes) stebės pokyčius: ar didėja efektyvus informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas, mokinių pažangos stebėjimas ir ugdomosios veiklos planavimas atsižvelgiant į mokinių pažangą, ar gerėja tėvų įtraukimas į ugdymo procesus mokyklose, ar gerėja rajono mokinių socialinis aktyvumas ir jų akademiniai rezultatai. 

Informaciją atnaujino: Rita Gagiškienė,
Informacija atnaujinta: 2018-01-06 19:48
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema