Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
Pradžia
 

Kontaktai

Paieška
 
 

bck
rugsėjis 2018
fow
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė23978816
Šiandien2202
Dabar naršo88
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

Informacija apie pavojingų atliekų priėmimą

Informacija apie pavojingų atliekų priėmimą

2018-09-24

Informuojame, kad gavus pavojingų atliekų surinkimo licencijas naujoje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Pandėlio vs.5, Pandėlio sen., Rokiškio r. nuo 2018 m. rugsėjo 25 d. priimamos pavojingos atliekos.

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa

2018-09-21

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo kokybę, atlieka apklausą ir kviečia Jus užpildyti šią anketą...

Rokiškyje rekonstruoti šilumos tinklus būtina

Rokiškyje rekonstruoti šilumos tinklus būtina

2018-09-21

Šiais metais AB „Panevėžio energija“ ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto finansinės paramos sutartį, pagal kurią Rokiškio miesto šilumos tiekimo vamzdynams atnaujinti skirta iki 50 proc. projekto vertės Europos Sąjungosparama. Projekto „Rokiškio m. šilumos tinklų rekonstravimas“ vertė sudarys 1,72 mln. eurų.

Informacija apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame (Gedimino Pr. 11, Vilnius) 2018 metų spalio-gruodžio mėnesiais grafiką

Informacija apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame (Gedimino Pr. 11, Vilnius) 2018 metų spalio-gruodžio mėnesiais grafiką

2018-09-21

Užsiregistruoti į Vyriausybės narių priėmimą galima telefonu (8 5) 266 3711, pateikus prašymus raštu, elektroniniu paštu LRVkanceliarija@lrv.lt, atvykus į Vyriausybės priimamąjį (Gedimino pr. 11, Vilnius) ir užpildant elektroninę registracijos formą adresu http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/priemimas-pas-vyriausybes-narius. 

Startuoja naujas projekto „MES RŪŠIUOJAM“ sezonas

Startuoja naujas projekto „MES RŪŠIUOJAM“ sezonas

2018-09-20

Nacionalinis aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“ jau septintus metus kviečia visus Lietuvos gyventojus prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos mažinimo. Saugoti gamtą ir rūšiuoti atliekas kviečia Gamintojų ir importuotojų asociacija, VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija kartu su savivaldybe...

 
 

STANDARTIZUOTI TESTAI 2016 m.

Spausdinti

http://www.nec.lt/342/ 

Visi visų dalykų standartizuotų testų užduočių sąsiuvinius galima nemokamai parsisiųsti iš šios www.nec.lt svetainės

ST mokinių rezultatai skelbiami www.nec.keltas/  sistemoje kiekvienai mokyklai individuliai (prisijungus tik su mokyklos kodu).

Kiekvieno mokinio profiliai, kuriuose pateikta išsami kiekvieno mokinio mokymosi analizė, yra saugoma mokyklose, su jais mokyklos yra įsipareigojusios supažindinti kiekvieno mokinio tėvus (globėjus).

Mokytojai, remiantis šiais duomenimis planuoja mokinių pažangos gerinimo priemones, aptaria mokymosi pagalbąkonkrečiam vaikui su jo tėvais(globėjais).

 

Iš pirminių duomenų aiškėja, kad pradinėse klasėse mokyklos turėtų daugiau dėmesio skirti skaitymo gebėjimams stiprinti (ypač nuo 1 kl.),  nuo 5 kl. mokyklose turėtų didėti dėmesys ne tik skaitymo,  bet ir  mokinių matematikos bei rašymo gebėjimų gerinimui.

 

Apibendrinta Rokiškio r. savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų ATASKAITA pagal ST rezultatus

2 kl mokinių anketų apibendrinti rezultatai


Toliau pateikaimos Nacionalinio egzaminų centro suformuotos apibendrintos diagramos "voratinkliai" , kuriose lyginami šalies, standartizuotų testų projekte dalyvavusių mokyklų ir Rokiškio r. savivaldybės mokyklų mokinių atskirų mokomųjų dalykų pasiekimai bei mokyklų socialinė aplinka pagal mokinių anketų atsakymus. Taip pat pagal šiuos duomenis apskaičiuotas kiekvienos savivaldybės mokyklos pridėtinės vertės rodiklis.  

Kaip skaityti toliau pateikiamas "voratinklio" diagramas?

Diagramose naudojama vieninga standartizuotų taškų skalė, kuri leidžia palyginti rodiklius vienus su kitais. Rodikliai perskaičiuoti į standartizuotus taškus taip, kad šalies vidurkis visuomet bus išreikštas kaip nulis, o standartinis nuokrypis - vienetas. Taigi, jei rodiklio reikšmė mažesnė už nulį, tai parodo, kad mokiniams toje srityje sekasi prasčiau nei šalies mastu, o  jei reikšmė didesnė už nulį - geriau.

4 kl.  lyginamoji informacija apie šalies ir Rokiškio r. savivaldybės mokyklų ST rezultatus

6 kl. lyginamoji informacija apie šalies ir Rokiškio r. savivaldybės mokyklų ST rezultatus

8 kl. lyginamoji informacija apie šalies ir Rokiškio r. savivaldybės mokyklų ST rezultatus

 

Iškilus klausimams informacija teikiama Švietimo skyriuje, tel. 8 458 51255, el.p. r.gagiskiene@post.rokiskis.lt arba tiesiogiai - savivaldybės 807 kab. mokytojus, mokinių tėvus/globėjus, mokinius ST rezultatų klausimais konsultuoja  vyriausioji specialitė Rita Gagiškienė

__________________________________________________________________________

 

Testavimo tikslai Rokiškio r. savivaldybėje:

1. Parama savivaldybėje veikiančioms mokykloms.

1.1. Sudaryti sąlygas savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus;

1.2. Nustatyti svarbiausias veiklos problemas, jų priežastis, kurios būtų svarbios mokyklų pažangai;

1.3. Kryptingiau tobulinti mokyklų vadovų ir mokytojų kvalifikaciją;

1.4. Skatinti mokyklas rengti ir įgyvendinti į mokinų pasiekimų gerinimą orientuotus pažangos planus;

2. Valstybinės švietimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje užtikrinimas.

2.1. Palyginti savivaldybės mokinių mokymosi pasiekimų lygį su šalies mokinių mokymosi pasiekimų lygiu;

2.2. Užtikrinti savivaldybėje geresnę ugdymo kokybę nustatant silpnąsias ir stipriąsias ugdymo proceso puses bei teikiant reikalingą pagalbą mokytojams.

3. Bendrojo ugdymo situacijos savivaldybėje gerinimas.

3.1. Diegti savivaldybėje suderinto vertinimo sistemą, kuri ateityje leistų pamatuoti kiekvieno mokinio daromą pažangą;

3.2. Vykdyti kryptingą švietimo stebėseną - numatyti tobulinimo prioritetusir suplanuoti priemones jiems įgyvendinti.

4. Informacijos mokinių tėvams ir globėjams teikimas.

4.1. Suteikti objektyvią informaciją apie jų vaikų mokymosi pasiekimus ir mokymosi problemas;

4.2. Informuoti apie galimas ir planuojamas mokymosi pagalbos mokiniui priemones.

5. Informacijos mokiniams teikimas.

5.1. Padėti įsivertinti mokymosi pasiekimus ir skatinti kiekvieno mokinio  individualią pažangą;

5.2. Veiksmingai ugdyti mokymo mokytis kompetenciją;

5.3. Stiprinti mokymosi motyvaciją ir pratinti vaikus prie nuoseklaus savo mokymosi rezultatų stebėjimo.

2016 m. standartizuotų testų vykdymo tvarka Rokiškio r. savivaldybėje

DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO BEI CENTRALIZUOTO VERTINIMO GRAFIKAS 2016 m.

ROKIŠKIO R. SAVIVALDYBĖJE

Nurodyto dalyko diagnostinis/ standartizuotas testas/ klausimynas

Testo / klausimyno pildymo trukmė

Testavimo data veiksmo tyrime dalyvaujančiose mokyklose ir vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTAS sistemoje

Centralizuoto vertinimo data

2 KLASĖ - DIAGNOSTINIAI TESTAI

RAŠYMAS, 1 dalis

apie 45 min.

Balandžio 26 d.

*

SKAITYMAS

apie 45 min.

Balandžio 28 d.

*

RAŠYMAS, 2 dalis

apie 45 min.

Gegužės 2 d.

*

MATEMATIKA

apie 45 min.

Gegužės 4 d.

*

4 KLASĖ - STANDARTIZUOTI TESTAI

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 27-28 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 28 d.

Gegužės 3 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 2 d.

Gegužės 5 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 6 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

Balandžio 14 d.

 

6 KLASĖ - STANDARTIZUOTI TESTAI

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 27 d.

Balandžio 28-29 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 29 d.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 5 d.

Gegužės 9 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

Balandžio 14 d.

 

8 KLASĖ - STANDARTIZUOTI TESTAI

RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 19 d.

Balandžio 20 -21d.

SKAITYMAS

60 min.

Balandžio 21 d.

Balandžio 25 d.

MATEMATIKA

60 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 26 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Gegužės 3 d.

Gegužės 6 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Gegužės 6 d.

Gegužės 11 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

Balandžio 14 d.

 

*2 KL. MOKINIŲ DIAGNOSTINIUS TESTUS VERTINS MOKINIUS MOKANTYS MOKYTOJAI. Vadovaujamasi nuostata -  domėtis ankstyva mokymosi pasiekimų diagnostika ir mokymosi problemų prevencija, kad būtų galima laiku pastebėti individualius kiekvieno mokinio ugdymosi poreikius, diagnozuoti patiriamus mokymosi sunkumus bei kartu su tėvais laiku suteikti reikiamą mokymosi pagalbą vaikui.

 

 

 


Informaciją atnaujino: Rita Gagiškienė,
Informacija atnaujinta: 2017-09-18 23:27
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema